TOP HOT TRENDING GLOBALLY (RUNWAY AND EDITORIAL) ASIAN MALE MODELS

These are the current top internationally trending runway and editorial Asian male models. in alphabetical order.


AIDEN PARK

ALLEN YEARUN GUPTA

CHRIS XUDAVID YANG

HANG YUHIDETATSU TAKEUCHI
HUANG SHIXIN


INSU MOON


JEAN CHANG
JEENU MAHADEVANJEON JUNEJIN DACHUAN

  JIN PARK


JON WONIL

JUN YOUNG HWANG
KAMUI T.
KENNY YU

KIM JEONG WOO 
KOHEI TAKABATAKE
LI CHENMATHIEU SIMONEAU  

NIC KIM
PACE CHEN

QI JUNKAI
QIANG LI
RYU USUDA

SE OHSEOHA
SUP PARK


TAKUYA EBIHARA

TOMMY VANDEN MEERSSCHE
TSUBASA
WAN CHENMINGWANG HONGYU


WON KONG
  

YE XIANGYUN HOSEOK

ZHENGYANG ZHANG


ZO AHMED
Comments